POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGII PODSTAWY CZASZKI

 

POLISH SKULL BASE SURGERY SOCIETY 

Logo PTCPC 

 
Statut Towarzystwa   
Zarząd Executive Board 
Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Audit Committee and Disciplinary Committee
Sprawozdania z pracy Zarządu   
Posiedzenia naukowe Towarzystwa  Scientific conferences 
Zjazdy Towarzystwa  Society congresses 
   

Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki 
Państwowy Szpital Kliniczny Nr 2
ul. Przybyszewskiego 49
60-365 Poznań
tel. +48 (61) 8671233, fax +48 (61) 8691690
REGON  634289047
NIP  779-21-89-613
Konto bankowe: PKO SA I O/Poznań, 12401747-40016272-2700-401112-001
Liczba członków PTCP wynosi 178 osób. W tym jest:

chirurgów szczękowych - 8
neurochirurgów - 76
otolaryngologów - 62
inna specjalizacja - 32

osób z tytułem profesora - 32
osób z tytułem dr habilitowanego - 12

Dane na dzień 10.12.2002

PSPSS counts 178 members. Among them there are: 

maxillo-facial surgeons - 8
neurosurgeons - 76
otolaryngologists - 62
other specializations - 32

persons with professor title - 32
persons with associate professsor title - 12

Data on 10.12.2002